Over ons

IJsselstek is een zorgonderneming voor kleinschalige woonzorg en ambulante zorg voor gezinshuizen, jeugdigen en jongeren, die een stap willen zetten in zelfstandig wonen en leven.
Een stap vooruit.

IJsselstek samenwerkingspartners

Samen vooruit

Zorgen doe je samen. We werken natuurlijk samen met de jongere, hun familie en netwerk. Daarom heen werken we samen met andere organisaties.
Samen sneller vooruit.

IJsselstek locaties en beschikbaarheid

Locaties en beschikbare plekken

IJsselstek biedt (semi) zelfstandige wooneenheden en combineert deze met verschillende vormen van begeleiding en training.
Wat heb jij nodig voor een stap vooruit?

De werkwijze van IJsselstek

Onze werkwijze

Samen met jou, je familie en netwerk en je mentor maken we een plan waarin jouw doelen centraal staan. Daarmee wordt voor jou en ons duidelijk wat nodig.
Dan kunnen we stappen maken. Vooruit.

Contact met IJsselstek

Contact

Heeft u vragen? Een opmerking? Wilt u kennismaken? Of gewoon eens een kop koffie komen drinken? Een compliment of tip? Of toch een klacht?
Het brengt ons vooruit.

Voor wie is IJsselstek?

Voor wie?

We richten ons op jeugd vanaf 15 jaar, jongeren en jong volwassenen. Eigenlijk voor iedereen die een stap wil maken op weg naar zelfstandig wonen en leven!
Stap maar in.

Over ons

IJsselstek is een zorgonderneming voor kleinschalige woonzorg en ambulante zorg die is ontstaan uit gezinshuizen. Om jeugdigen die een een stap willen zetten in zelfstandig leven te helpen, is de eerste jeugdgroep ontstaan: Locatie Wehl waarin jonge tieners in een warme setting werken aan zelfstandigheid. Vanuit de gezinshuizen en en deze jeugdgroep zijn verschillende zorglocaties ontstaan. Naast gezinshuizen zijn er jeugdlocaties (groep licht en middelzwaar) en beschermd wonen. Hierin zijn zowel vormen waar 24x7 toezicht is en vormen waar jongeren volledig zelfstandig wonen en begeleiding op maat krijgen. Wij richten ons op:

 • kinderen die baat hebben om op te groeien in een gezinsvorm
 • jeugdigen die baat hebben bij een warme beschermde setting waarin ze kunnen werken naar zelfstandigheid
 • jeugdigen en jongeren, die willen leren zelfstandig te wonen en leven. Samen vooruit.

Misie: Samen vooruit

We helpen kinderen en jongeren een stap vooruit. Dit doen we door hen een veilige en stabiele plek te geven om op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde, stabiele volwassenen die, binnen hun mogelijkheden, verantwoorde keuzes maken. Onze volledige misie en visie lees je hier

We bieden kinderen een veilig thuis en werken aan de relatie met hun ouders. Gedeeld ouderschap om kinderen zoveel mogelijk kans te geven zich te ontwikkelen.

Wij halen het beste uit jongeren en haken niet af als het moeilijk wordt. Met onze aanpak weten we jongeren zover te krijgen dat ze zich gaan inzetten voor een positieve toekomst. Dat doen we zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Wij bereiken dat jonge mensen zich positief gaan ontwikkelen, goede keuzes leren maken en meedoen in de samenleving, gesteund door hun eigen netwerk.

Ons werkgebied

Het werkgebied van IJsselstek is Gelderland. We hebben een contract met het Sociaal domein achterhoek en Centraal Gelderland op het gebied van
- Jeugdzorg
- Wonen
- WMO

Nieuws op Facebook

Wil je op de hoogte blijven van al onze activiteiten? Op onze Facebook pagina mis je niks meer.

Open plekken

update 01-04-2022

We hebben in totaal 120 woonplekken op 20 locaties. De volgende plekken zijn momenteel beschikbaar:

 • Gezinshuis: geen plekken beschikbaar
 • Fasetraining / Groep middelzwaar locatie Wehl: Geen plekken beschikbaar; rond de zomer 2 plekken beschikbaar
 • Fasetraining / Groep / kamertraining Loil: 3 plekken beschikbaar
 • Fasetraining / Groep licht/middelzwaar locatie Schöneveld: 2 plekken beschikbaar.
 • Kamertraining: 2 plekken verwacht (binnen enkele maanden)
 • Beschut wonen: 2 plekken verwacht (binnen enkele maanden)
 • Beschut wonen ambulant: Vanuit eigen woning is er de mogelijkheid de begeleiding in overleg te bieden
 • Ambulante begeleiding: We kunnen vaak snel starten. Neem contact met ons op om het traject te bespreken

De genoemde plekken zijn onder voorbehoud. Bij doorstroom kan altijd op het laatste moment bepaald worden dat een jongere toch nog even op zijn plek blijft. Ook kan een spoed plaatsing voorrang krijgen. Neem dus altijd contact op om zeker te zijn of de betreffende plek echt beschikbaar is.

Belangrijk: IJsselstek voert zorg uit op basis van een Zorg in Natura beschikking die door de gemeente wordt afgegeven. De gemeente consulenten bekijken met de zorgvrager welke zorg ingezet kan worden en wat daarvoor de passende aanbieders en locaties zijn. Sommige plekken kunnen voor meerdere woonvormen ingezet worden. Het totaal aantal beschikbare plekken is vaak dan ook lager dan het totaal dat hierboven staat weergeven.

Woonvormen

Naast ambulante zorg biedt IJsselstek de volgende woonvormen:

 • Fasetraining / Groep middelzwaar: Je woont samen met andere jongeren in een woning. Je hebt je eigen kamer met kleine keuken. Regelmatig eet en kook je samen en doe je andere activiteiten met de andere jongeren. Je hebt een persoonlijk begeleider en op de locatie is een vast team van begeleiders. De sfeer is huiselijk. Je werkt in fases naar zelfstandigheid.
 • Fasetraining / Groep licht: Je woont samen met andere jongeren. Je hebt je eigen kamer / studio. Regelmatig eet en kook je samen en doe je andere activiteiten met de andere jongeren. Je hebt een persoonlijk begeleider en op de locatie is een vast team van begeleiders. Je werkt in fases naar zelfstandigheid. Het verschil met Groep middelzwaar zit vooral in de intensiviteit van de begeleiding.
 • Kamertraining: Je bent jonger dan 18 en woont samen met andere jongeren in een woning. Je hebt een eigen kamer en deelt een keuken en badkamer met (meestal) 2 andere jongeren. Je werkt samen met je begeleider aan doelen zodat je leert om zelfstandig te gaan leven. Je kunt 24 uur per dag een beroep doen op zorg. Een kamertraining traject duurt 9 tot 12 maanden. De begeleiding is vooral op afspraak. Meestal 4-8 uur per week.
 • Beschut wonen: Je bent 18 jaar of ouder en woont samen met andere jongen in een woning. Je hebt een eigen kamer en deelt een keuken en badkamer met (meestal) 2 andere jongeren. Je werkt samen met je begeleider aan doelen zodat je leert om zelfstandig te gaan leven. Je kunt 24 uur per dag een beroep doen op zorg. De begeleiding is vooral op afspraak. Meestal 4-8 uur per week. Er is dagelijks (woon)begeleiding aanwezig.
 • Beschut wonen ambulant: Je bent 18 jaar of ouder en je hebt zelf een woning. Je werkt samen met je begeleider aan doelen zodat je leert om zelfstandig te gaan leven. Je spreekt zelf met je begeleider af wanneer je begeleiding krijgt.
 • Ambulante begeleiding: Je ontvang begeleiding in je eigen woonomgeving. Dit kan begeleiding zijn voor jeugdigen, jongeren of gezinnen. We richten ons ontwikkel trajecten waarbij we zo snel mogelijk werken naar een stabiele situatie. Uitgangspunt is dat de begeleiding tijdelijk is.

Behandeling

IJsselstek biedt bij behandelplekken behandeling. Bij Fasetraining en groepsplekken gaat het om behandeling in het kader van basis GZ. Zo bieden we TopDog, boksend opvoeden, PMT, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Er is in principe geen wachttijd voor de behandeling.

Meer info

Voor een aanmelding, meer informatie of overleg over een maatwerk traject kunt contact opnemen met onze Claudia Wienholts:  085 - 1305 151 of claudia@ijsselstek.nl

Bij geen gehoor of voor een vooroverleg kunt u ook bellen met teamleiders zorg:

 • Gezinshuizen: Frank Eskes | frank@ijsselstek.nl | ‭06 25 16 67 42
 • Jeugdgroepen en beschermd wonen: Pim te Pas | pim@ijsselstek.nl | ‭06 39 56 09 22
 • Beschut wonen, ambulant begeleiding,  kamertraining en  Locaties Centrum, de Huet en Iekenbult: Remco Wielens | remco@ijsselstek.nl | ‭06 13 85 12 17‬

Team Jeugd

Omschrijving:
Het team jeugd richt zich op jongeren vanaf 14 jaar die niet meer in een gezinsverband kunnen wonen. Omdat IJsselstek het belangrijk vindt dat jongeren in een omgeving opgroeien waarin het gewone leven centraal staat zijn 3 jeugdgroepen ontstaan die, passend bij de leeftijd, zo huiselijk mogelijk zijn. Kenmerkend voor beide locaties is een klein kernteam van begeleiders.

Doelgroep:
Jeugdigen die niet meer in een gezin(shuis) kunnen wonen en een stap willen maken in het zelfstandig wonen.  Jeugdigen op deze locatie volgen een opleiding of hebben een baan of dagbesteding. Bij deze locaties is Sacha Groot als gedragsdeskundige en Dorien Luesink als gedragsdeskundige ondersteuner intensief betrokken.

Teamleider: Pim te Pas | pim@ijsselstek.nl | ‭06 39 56 09 22

Locatie Schöneveld VH102


van Hogendorplaan 102, 7003 CW Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen in de wijk Schöneveld dicht bij een klein winkelcentrum en natuurgebied de Zumpe. De locatie biedt  4 semi-zelfstandige wooneenheden en 4 zelfstandige wooneenheden. Op deze locatie bieden we een groep licht en midden. Het pand is modern en voorzien van twee grote woonkeukens en een lounge en een spreekkamer waar de jongeren gebruik van maken. Tussen 7:00 en 23:00 uur bieden we intensieve begeleiding. De nacht toezicht wordt vormgegeven door 2 begeleiders die naast het pand wonen.

Doelgroep:
Jeugdigen die een stap willen maken in het zelfstandig wonen.  Jeugdigen op deze locatie volgen een opleiding of hebben een baan of dagbesteding. Bij deze locatie is Sacha Groot als gedragsdeskundige intensief betrokken. Hoewel dit een groep setting is kunnen de jongeren hier vanuit vrijwilligheid gebruik van maken. Zo worden er activiteiten aangeboden waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ook worden er gezamenlijke maaltijden aan geboden en hebben de jeugdigen ook de mogelijkheid zelf te koken.

Type woonplekken:

 • Groep midden en licht

Locatie Schöneveld


Zuivelweg 92, 7003 CJ Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen in de wijk Schöneveld dicht bij een klein winkelcentrum en natuurgebied de Zumpe. De locatie biedt 2 zelfstandige wooneenheden 5 semi-zelfstandige wooneenheden. Op deze locatie bieden we een groep midden en licht. Het pand is modern en voorzien van twee grote woonkeukens een gezamenlijke lounge en een spreekkamer waar de jongeren gebruik van maken. Tussen 7:00 en 23:00 uur bieden we intensieve begeleiding. De nachtelijke toezicht wordt vormgegeven door 2 begeleiders die naast het pand wonen.

Doelgroep:
Jeugdigen (18-) die een stap wil maken in het zelfstandig wonen maar hiermee worstelt door internaliserende gedragsproblemen en/of autisme. De locatie kenmerkt zich door veel dagstructuur en intensieve begeleiding met ondersteuning van een gedragswetenschapper Sacha Groot en autisme expert Frank Eskes. Samen met hen wordt het zorgplan en de begeleiding afgestemd op de hulpvraag van de jeugdige. Bewoners op deze locatie volgen een opleiding, hebben een baan of een andere dagbesteding.

Type woonplekken:

 • Groep midden en licht

Gezinsgroep De Plattenburg


Goorstraat 1, 7004 HG te Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen aan de rand van de bebouwde kom, tussen het bos van de Slangenburg en natuurgebied de Zumpe. Er is veel ruimte voor activiteiten in en om de woning. Zo zijn er diverse boerderij dieren en is er een speelveld. De gezinsgroep biedt zorg voor 5 kinderen uit 1 gezin. Op deze locatie is een gedragswetenschapper en gezinsbegeleider betrokken.

Er is een grote gezamenlijke woonkamer, een ontspanningsruimte, een grote schuur en mogelijkheid voor het houden en verzorgen van dieren. Er zijn paarden, koeien, geiten, varkens, kippen en een poes. Op deze locatie wordt ook dagbesteding aangeboden. De locatie is een samenwerking met het naastgelegen gezinshuis. Bij deze locatie is Sacha Groot als gedragsdeskundige intensief betrokken. De locatie staat onder leiding van gezinsgroep ouders die worden ondersteund door een pedagogisch medewerker.

Doelgroep:
Deze locatie is een maatwerk zorglocatie voor 5 kinderen uit 1 gezin.

Type woonplekken:

 • Gezinsgroep/-huis (therapeutisch/gezinshuis+)

Jeugdgroep Isidorus


Isidorustraat 22, 7031 BG in Wehl

Omschrijving:
Gelegen aan de rand van de bebouwde kom, vlak bij het treinstation Wehl en het dorpshart met winkels. De locatie heeft groepsplekken en semi zelfstandige plekken. Er is ruimte voor activiteiten in en om de woning. De locatie is een tussenvorm tussen kleinschalige wonen en een gezinsgroep. De jongeren hebben een zit-slaapkamer en maken gebruik van een ruime woonkamer, zit-eetkamer, spelletjes hoek en een buitenruimte. Op deze locatie is een gedragswetenschapper en een autisme expert intensief betrokken. Deze locatie lijkt het meest op een gezinsgroep waarbij een vast klein team van begeleiders die rol van ouders op zich nemen.

Er is een grote gezamenlijke woonkamer, een ontspanningsruimte, mogelijkheid voor het houden en verzorgen van dieren en een ruime tuin. Bij deze locatie wordt ook dagbesteding aangeboden. Bij deze locatie is Sacha Groot als gedragsdeskundige intensief betrokken. Er is intensieve begeleiding tussen 7:00 en 23:00 uur. In de nacht wordt door hetzelfde begeleidingsteam dag slaap / waakdienst gedaan.

Doelgroep:
Jeugdigen die een stap willen maken in het leren omgaan met vrijheden en daarbij baat hebben bij een warme setting waarbij veel interactie is met begeleiding en andere jongeren. Het gaat vaak om jeugdigen van 15 tot 17 jaar. Het gaat om jeugdigen die intensieve begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld door lichte psychiatrische problemen of autisme. Als jeugdigen op deze groep toe zijn aan (semi) zelfstandig wonen kunnen ze doorstromen naar beschut wonen of kamertraining. Vanuit deze locatie is er ook vaak uitstroom terug naar huis of naar ambulante begeleiding. Op deze locatie bieden we geen (semi) zelfstandig wonen.

Type woonplekken:

 • Groep middelzwaar
 • LVB / LVG3
 • Gezinsgroep/-huis (therapeutisch/gezinshuis+)

Team Iekenbult

Omschrijving:
Het team Iekenbult richt zich op jongeren vanaf 17 jaar die niet meer in een gezinsverband kunnen wonen. Hoofdlocatie van dit team is een flatgebouw op de Surinameplein te Doetinchem. Hier zijn 5 flats beschikbaar waar telkens 2 jongeren wonen. Elke jongere heeft zijn eigen woonkamer en een slaapkamer. Badkamer en keuken worden gedeeld. Er is 1 flat die gebruikt wordt als inloop woning. Rondom deze locatie zijn enkele woningen beschikbaar die gezamenlijk door 2 of 3 jongere bewoond worden.

Doelgroep:
Jongeren die niet meer in een groepsverband willen wonen en er aan toe zijn om een stap te maken in het zelfstandig wonen. Deze locatie is gericht op ontwikkeling richting uitstroom naar een reguliere woning. Jeugdigen op deze locatie volgen een opleiding of hebben een baan of dagbesteding. Bij deze locaties is Sacha Groot als gedragsdeskundige betrokken.

Teamleider: Remco Wielens - remco@ijsselstek.nl  -  06 13 85 12 17‬

Iekenbult DS52


Duvalslothouwerstraat 52, 7009 JV Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen vlakbij zwembad Rozengaarde, op enkele minuten fietsafstand van winkels en het centrum. De woning bestaat uit een gedeelde woonkamer, keuken en badkamer en heeft op de eerste verdieping twee zit-slaapkamers. Een derde kamer is beschikbaar op de ruime zolder. Op de eerste verdieping is een kantoor beschikbaar voor de begeleiding. Deze locatie is onderdeel van Team Iekenbult. De 3 wooneenheden delen samen de tuin en schuur. Er is dagelijks begeleiding. Elke jongere heeft een persoonlijk begeleider.

Doelgroep:
Jongeren die zelfstandig willen wonen en geen baat hebben bij een groep setting. Dit kunnen jongeren zijn die nog wel (veel) begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woning kan dan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden. Deze locatie is een onderdeel van Team Iekenbult.

Type woonplekken:

 • Beschut wonen
 • Kamertraining

Iekenbult DS83


Duvalslothouwerstraat 83, 7009 JT Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen vlakbij zwembad Rozengaarde, op enkele minuten fietsafstand van winkels en het centrum. De woning bestaat uit een gescheiden volledig zelfstandige wooneenheid met een ruimte woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken en 2 geschakelde wooneenheden die de faciliteiten delen met elkaar. De 3 wooneenheden delen samen de tuin en schuur. .Deze locatie is onderdeel van Team Iekenbult. De 3 wooneenheden delen samen de tuin en schuur. Er is dagelijks begeleiding. Elke jongere heeft een persoonlijk begeleider.

Doelgroep:
Jongeren die zelfstandig willen wonen en geen baat hebben bij een groep setting. Dit kunnen jongeren zijn die nog wel (veel) begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woning kan dan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden. Deze locatie is een onderdeel van Team Iekenbult.

Type woonplekken:

 • Beschut wonen
 • Kamertraining

Overstegen DJ74


De Jongstraat 74, 7002 AC Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen in de wijk overstegen, aan de rand van het park en toch op enkele minuten fietsafstand van het centrum van Doetinchem. De woning bestaat uit 2 gescheiden volledig zelfstandige wooneenheden met een ruimte woonkamer, slaapkamer, badkamer en uitgebreide keuken.

Doelgroep:
Jongeren die zelfstandig willen wonen en geen baat hebben bij een setting waar ook andere jongeren wonen. Dit kunnen jongeren zijn die nog wel (veel) begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woning kan dan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden. Deze locatie is een onderdeel van Team Iekenbult.

Type woonplekken:

 • Beschut wonen ambulant (jongeren betalen huur)
 • kamertraining (18-)

Iekenbult Surinameplein


Surinameplein , 7009 GX Doetinchem

Omschrijving:
Diverse appartementen, centraal gelegen in een rustige woonwijk, met winkels om de hoek. Deze woningen zijn bedoeld voor jongeren die de stap naar zelfstandig wonen gaan maken. De woningen zijn zo ingedeeld dat de gezamenlijke ruimten (toilet, woonkamer, keuken en badkamer) gedeeld worden met 1 andere jongere. Elke jongere heeft zijn eigen woonkamer en slaapkamer.

Vanaf 01-02-2020: Een van de flats is ingericht als inloop plek met een lounge en een spreekkamer. Er woont een begeleider op de locatie die ook de nachtwacht is. Begeleiding is overdag een groot deel van de dag aanwezig.

Doelgroep:
Jongeren die zelfstandig willen leren wonen. Dit kunnen jongeren zijn die nog veel begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woonplek kan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden.

Van belang is dat de jongeren op deze locatie kunnen samenleven met een andere jongere. Uiteraard wordt hierin gekeken naar een goede match tussen de 2 jongeren. Ook is deze locatie geschikt voor jongeren die beschermd willen wonen maar niet in een groep setting kunnen of willen wonen.

Type woonplekken:

 • Kamertraining
 • Beschut wonen (ook met veel toezicht)

Team Centrum

Omschrijving:
Het team Centrum richt zich op jongeren vanaf 18 jaar die een stap richting zelfstandig wonen kunnen maken.  Hoofdlocatie van dit team is Keppelseweg 14-16-17  te Doetinchem. Op deze locatie zijn 13 semi zelfstandige wooneenheden beschikbaar. Elke jongere heeft zijn eigen zit-slaapkamer. Badkamer en keuken worden gedeeld met 2/3 andere jongeren. Er is een lounge voor gezamelijke activiteiten. Rondom deze locatie zijn enkele woningen beschikbaar die gezamenlijk door 2 of 3 jongere bewoond worden. Binnenkort is een nieuwe locatie beschikbaar: Nemahoweg 11. Hier zullen 2 zelfstandige en 2 semi zelfstandige wooneenheden beschikbaar komen. Bij deze geclusterde wooneenheden is een kantoor en grote gezamelijke ruimte beschikbaar voor activiteiten en gezamenlijk koken.

Doelgroep:
Jongeren die niet meer in een groepsverband willen wonen en er aan toe zijn om een stap te maken in het zelfstandig wonen. Deze locatie is gericht op ontwikkeling richting uitstroom naar een reguliere woning. Jeugdigen op deze locatie volgen een opleiding of hebben een baan of dagbesteding. Bij deze locaties is Maartje van der Linde als gedragsdeskundige betrokken.

Teamleider: Remco Wielens - remco@ijsselstek.nl  -  06 13 85 12 17‬

Centrum KW14-16


Keppelseweg 14-16, 7001 CG Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen aan de rand van het centrum van Doetinchem. Op deze locatie heeft IJsselstek kantoor (beneden verdieping. Deze kleinschalige locatie biedt daarnaast de volgende woonplekken voor jongeren:

KW14: biedt 1 instroom plek voor acute plaatsingen, 3 grote zit-slaapkamers. De 3 jongeren voeren een gezamenlijk huishouden.

KW16: biedt 4 grote zit-slaapkamers. De 4 jongeren voeren een gezamenlijk huishouden.

Er is een lounge beschikbaar waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Er zijn 2 keukens en 3 badkamers in de woning.

Doelgroep:
Jongeren en jongvolwassenen die een stap willen maken in het zelfstandig wonen. De jongeren zijn minder gericht op elkaar. Jongeren op deze locatie volgen een opleiding of hebben een baan. Begeleiding is dagelijks aanwezig (6 uur per dag). Elke jongere heeft een persoonlijk begeleider. Deze locatie is onderdeel van Team Centrum.

Type woonplekken:

 • Kamertraining (17+)
 • Beschut wonen

Centrum KW17


Keppelseweg 17, 7001 CE Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen aan de rand van het centrum van Doetinchem. De kleinschalige locatie biedt 1 instroomplek voor snelle plaatsing en 6 semi-zelfstandige ruime wooneenheden. De woning is verdeeld in 2 verdiepingen met ieder 3 wooneenheden. Per woonlaag wordt een ruime moderne keuken en badkamer gedeeld. Elke jongere heeft zijn eigen keukeninrichting en koelkast.

Doelgroep:
Jongeren die een stap willen maken in het zelfstandig wonen. De jongeren zijn minder gericht op elkaar. Jongeren op deze locatie volgen een opleiding of hebben een baan. Er is weinig interactie tussen de jongeren. Begeleiding is dagelijks 6 uur aanwezig. Elke jongeren heeft een eigen persoonlijk begeleider. Deze locatie is een onderdeel van Team Centrum.

Type woonplekken:

 • Kamertraining
 • Beschut wonen

Centrum KW135


Keppelseweg 135, 7008 BA Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen tussen het centrum en de Kruisbergse bossen. De woning bestaat uit een gedeelde woonkamer, keuken en badkamer en heeft op de eerste verdieping twee slaapkamers en een kantoor ruimte. De zolder is te gebruiken als hobby ruimte.
Jongeren die zelfstandig willen leren wonen en geen baat hebben bij een groep setting. Dit kunnen jongeren zijn die nog wel (veel) begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woning kan dan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden. Belangrijk is dat de jongeren baat hebben bij een huisgenoot. Samen optrekken is een belangrijk kenmerk bij deze woonvorm. Deze locatie is een onderdeel van Team Centrum.

Type woonplekken:

 • Beschut wonen (ambulant)
 • Kamertraining

Centrum NW8


Nemahoweg 8, 7008 AE te Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen achter de Keppelseweg tegen de nieuwe wijk IJsseltuinen. De woning bestaat uit 2 kamers die een keuken en badkamer delen en heeft 1 zelfstandige wooneenheid.

Doelgroep:
Jongeren die zelfstandig willen leren wonen en geen baat hebben bij een groep setting. Dit kunnen jongeren zijn die nog wel begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woning kan dan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden. Belangrijk is dat de jongeren baat hebben bij en zich kunnen verhouden tot een huisgenoot en buren. Samen optrekken is een belangrijk kenmerk bij deze woonvorm. Deze locatie is een onderdeel van Team Centrum.

Type woonplekken:

 • Beschut wonen (ambulant)
 • Kamertraining

Team De Huet

Omschrijving:
Het team de Huet richt zich op jongeren vanaf 17 jaar die een stap richting zelfstandig wonen kunnen maken.  Deze locatie bestaat uit woningen die die gezamenlijk door 2 of 3 jongere bewoond worden. Binnenkort is een nieuwe locatie beschikbaar: Wildenborch 83. Hier zullen 2 semi zelfstandige wooneenheden beschikbaar komen. Bij deze geclusterde wooneenheden is een kantoor en grote gezamenlijke ruimte beschikbaar voor activiteiten en gezamenlijk koken.

Doelgroep:
Jongeren die niet meer in een groepsverband willen wonen en er aan toe zijn om een stap te maken in het zelfstandig wonen. Deze locatie is gericht op ontwikkeling richting uitstroom naar een reguliere woning. Jeugdigen op deze locatie volgen een opleiding of hebben een baan of dagbesteding. Bij deze locaties is Maartje van der Linde als gedragsdeskundige betrokken.

Teamleider: Remco Wielens - remco@ijsselstek.nl  -  06 13 85 12 17‬

De Huet BL11


Bastinglaan 11, 7006 EG Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen op de Huet fase 1. De woning bestaat uit een gedeelde woonkamer, keuken en badkamer en heeft op de eerste verdieping twee slaapkamers. Een derde kamer is beschikbaar op de ruime zolder. Op de eerste verdieping is een klein kantoor beschikbaar voor de begeleiding. Deze locatie is onderdeel van Team de Huet.

Doelgroep:
Jongeren die zelfstandig willen wonen en geen baat hebben bij een groep setting. Dit kunnen jongeren zijn die nog wel (veel) begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woning kan dan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden. Belangrijk is dat de jongeren baat hebben bij een huisgenoot. Samen optrekken is een belangrijk kenmerk bij deze woonvorm. Verder is van belang dat de jongeren zich kunnen verhouden tot buren en elkaar.

Type woonplekken:

 • Beschut wonen
 • Kamertraining

De Huet TW107


Tarwedreef 107, 7006 KB Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen in de wijk De Huet, aan de rand van het park en op loopafstand van een supermarkt. Op fietsafstand van het centrum van Doetinchem. De woning wordt gezamenlijk bewoond door 3 jongens. De benedenverdieping met huiskamer en keuken, de badkamer, de tuin, en de schuur, worden gezamenlijk gebruikt. Er wordt gezamenlijk gekookt en gegeten. Er is dagelijks begeleiding en elke jongere heeft een persoonlijk begeleider. Deze locatie is onderdeel van Team de Huet.

Doelgroep:
Jongens die zelfstandig willen wonen en geen baat hebben bij een groep setting. Dit kunnen jongeren zijn die nog wel (veel) begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woning kan dan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden. Belangrijk is dat de jongeren baat hebben bij een huisgenoot. Samen optrekken is een belangrijk kenmerk bij deze woonvorm. Verder is van belang dat de jongeren zich kunnen verhouden tot buren en elkaar.

Type woonplek:

 • Kamertraining
 • Beschut wonen

De Huet WB83


Wildenborch 83, 7006 HL Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen op de Huet fase 1. De woning bestaat uit een gedeelde woonkamer, keuken en badkamer en heeft op de eerste verdieping twee slaapkamers. Een derde kamer is beschikbaar op de ruime zolder. Op de eerste verdieping is een kantoor beschikbaar voor de begeleiding. Deze locatie is onderdeel van Team de Huet.

Doelgroep:
Jongeren die zelfstandig willen wonen en geen baat hebben bij een groep setting. Dit kunnen jongeren zijn die nog wel (veel) begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woning kan dan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden. Belangrijk is dat de jongeren baat hebben bij een huisgenoot. Samen optrekken is een belangrijk kenmerk bij deze woonvorm. Verder is van belang dat de jongeren zich kunnen verhouden tot buren en elkaar.

Type woonplekken:

 • Beschut wonen
 • Kamertraining

De Huet GD104


Gerstdreef 104, 7006 LN Doetinchem

Omschrijving:
Gelegen op de Huet fase 1. De woning bestaat uit een gedeelde woonkamer, keuken en badkamer en heeft op de eerste verdieping twee slaapkamers. Een derde kamer is beschikbaar op de ruime zolder. Op de eerste verdieping is een kantoor beschikbaar voor de begeleiding. Deze locatie is onderdeel van Team de Huet.

Doelgroep:
Jongeren die zelfstandig willen wonen en geen baat hebben bij een groep setting. Dit kunnen jongeren zijn die nog wel (veel) begeleiding nodig hebben of jongeren die juist uitstromen uit 1 van onze andere locaties en juist minder begeleiding nodig hebben. De woning kan dan als tussenstap naar volledige zelfstandigheid ingezet worden. Belangrijk is dat de jongeren baat hebben bij een huisgenoot. Samen optrekken is een belangrijk kenmerk bij deze woonvorm. Verder is van belang dat de jongeren zich kunnen verhouden tot buren en elkaar.

Type woonplekken:

 • Beschut wonen
 • Kamertraining

Team Gezinshuizen

Omschrijving:
Het team Gezinshuizen biedt gezinshuiszorg in diverse vormen waarbij zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de vraag van het gezin van herkomst. Uitgangspunt als altijd dat kinderen bij voorkeur thuis wonen.

Doelgroep:
Kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen en extra hulp nodig hebben bij het wonen in een gezinssituatie. We bieden hierin diverse vormen zoals perspectiefbiedende plekken, deeltijd plekken, tijdelijke plekken en alle vormen kunnen gecombineerd worden met ambulante begeleiding in de thuissituatie. Bij deze locaties zijn Maartje van der Linde en Anita van der Pluijm als gedragsdeskundige betrokken.

Teamleider: Frank Eskes - frank@ijsselstek.nl  -  ‭06 25 16 67 42‬

Gezinshuizen

Omschrijving:
IJsselstek is ontstaan uit gezinshuiszorg. Dit is nog altijd een belangrijke pijler van ons werk. We geloven in de kracht van het gewone leven. Deze visie is zichtbaar in alle woonvormen en uiteraard het meest zichtbaar in de gezinshuizen. IJsselstek heeft 4 gezinshuizen met ieder hun eigen identiteit. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met teamleider gezinshuizen Frank Eskes: frank@ijsselstek.nl

Doelgroep:
Kinderen die niet thuis kunnen wonen en baat hebben bij een plek in een gezin. Gezinshuizen kenmerken zich door het gewone leven aan te bieden ook voor kinderen waarvoor dit in een gewoon gezin niet lukt. Gezinshuisouders zijn professionele opvoeders. Kenmerkend verschil met een pleeggezin is dat gezinshuisouders het gezinsleven bouwen rondom de kinderen en hiermee een pedagogische setting bieden waar kinderen in kunnen groeien. Dit maakt een gezinshuis een behandelplek. Alle gezinshuisouders staan onder begeleiding van een gedragswetenschapper en of GZ-psycholoog.

Type woonplekken:

 • Gezinshuis
 • Gezinshuis+
 • LVB
 • Verblijf locatie zorgaanbieder

Contact

Wil je contact met ons opnemen? Natuurlijk horen we graag van je.
Gebruik het formulier hiernaast om je vraag te stellen.

Wil je ons mailen? Natuurlijk kan dat:

Aanmelden: aanmelding@ijsselstek.nl
Stage / sollicitaties: werk@ijsselstek.nl
Administratie: administratie@ijsselstek.nl
Overig: info@ijsselstek.nl

Bellen? We horen je graag!

Algemeen nummer: 085 - 1305 100

Aanmelden of casus overleg: Bel met Claudia Wienholts 085 - 1305 151

Administratie: 085 - 1305 100

Vertrouwenspersoon

Het kan zijn dat je eens je verhaal kwijt wilt bij iemand buiten IJsselstek. Hiervoor is een vertrouwenspersoon beschikbaar. Een vertrouwenspersoon zal het contact tussen jou en haar vertrouwelijk houden. Zij werkt niet bij IJsselstek en is er om naar je te luisteren. Wil je advies, je verhaal kwijt of ben je ontevreden ergens over? Bel gerust met de vertrouwenspersoon. Op de locatie hangt een A4 met meer informatie.

Ben je 18 jaar of ouder en wil je de vertrouwenspersoon spreken? Neem contact op met:

Martine Lenting

Telefoon: ‭(085) 130 51 35‬

e-mail: Martine

Ben je 17 of jonger en wil je de vertrouwenspersoon spreken? Neem contact op met:

Aylin Bayram

Telefoon: 06 53 88 65 37

e-mail: Aylin

 

 

Maatregelen om de besmetting met het COVID-19 virus te remmen:

Zoals je weet zijn er in Nederland meerdere mensen besmet met het COVID-19 virus, ook wel bekend als het Coronavirus. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en nemen we passende maatregelen waar nodig. In deze e-mail lees je welke maatregelen er genomen worden en waar je voor jou belangrijke informatie kunt vinden.
Actuele informatie: volg de site van de RIVM. Net als collega-zorgorganisaties in de regio volgen we de richtlijnen van het RIVM. Die richtlijnen kunnen veranderen, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt. Op de website van de RIVM (www.rivm.nl) vind je continu de meest actuele richtlijnen. We vragen je daarom dringend om regelmatig de website van de RIVM met informatie over het Corona virus regelmatig te bezoeken.

Richtlijnen voor nu
Op dit moment gelden de volgende adviezen:

Vermoed je dat je symptomen vertoont? Volg dan het beleid COVID-19 van RIVM.
Hanteer de basismaatregelen voor hand- en hoesthygiëne.

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Verder gelden op alle locaties de volgende regels:

 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van iedereen voor zover mogelijk. Dit zijn 3 flinke passen.
 • Je hebt alleen contact met personen (op 1,5 meter afstand) waarvan je weet dat ze geen verkoudheids- of griepklachten hebben.
 • Om de veiligheid van iedereen te waarborgen verwachten we dat je je begeleidbaar op stelt en je houdt aan bovenstaande richtlijnen. Wil je dit niet en ben je ouder dan 17 dan verzoeken we je een logeeradres te zoeken. We kunnen je dan op afstand begeleiden.

Op alle locaties zal desinfecterende handzeep beschikbaar gesteld worden. Was regelmatig je handen goed. Ook heeft begeleiding op alle locaties een digitale thermometer beschikbaar waarbij je eenvoudig je temperatuur kunt controleren.

 

 

 

 

 

Met wie werken wij samen?

Achterhoekse gemeenten. We werken samen met de acht Achterhoekse gemeenten in het Sociaal domein van de Achterhoek.

Samenwerkende gemeenten Centraal Gelderland. We werken samen met de gemeenten in het Sociaal domein Centraal Gelderland.

Zorginstellingen in Centraal Gelderland en de Achterhoek. Voorbeelden hiervan zijn Lindenhout, OGH-Pactum, de Lichtenvoorde Groep, Plurijn en anderen. Zo trekken we samen op in ingewikkelde vraagstukken. We kennen elkaars specialismen en verwijzen hierin door. In sommige gevallen trekken we samen op in opleidingen of uitwisseling van specialisten.

Veilig thuis. We werken samen met veilig thuis om signalen van onveiligheid te bespreken en hen om advies te vragen als we hierin handelingsverlegen zijn.

Jeugdbescherming. We werken samen met Jeugdbescherming. Meestal in Gelderland. Soms ook buiten de regio. We zoeken met hen naar passende hulp voor jeugdigen.

Achterhoekse gezinshuizen (www.achterhoeksegezinshuizen.nl). Een samenwerkingsverband van gezinshuizen in de Achterhoek voor ondersteuning, praktische organisatie en visie ontwikkeling.

William Schrikker Groep. WSG en IJsselstek werken al meer dan 20 jaar samen om kinderen die niet thuis kunnen wonen een plek in een gezin te geven.

Jeugdzorg Nederland. Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die onder andere verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp.

Present24x7. Beroepsvereniging voor professionele opvoeders.

Voor wie? Jeugd  / Jongeren / Jong volwassenen

Jeugd!

Soms lukt het niet meer thuis. Voor kinderen biedt IJsselstek dan een plek in een gezinshuis of gezinsgroep aan. We bieden plek voor zowel kinderen met verschillende achtergronden.

Als je dan 15 jaar of ouder bent kan het zijn dat je toe bent aan een stap naar zelfstandigheid. Hoewel we denken dat het beter is als je nog een paar jaar onderdeel bent van een gezin weten we dat dit niet altijd mogelijk is. We bieden voor jeugdigen 3 varianten:

Locatie Zumpe - Groep midden: Een jeugdgroep waar je met 6 anderen woont. Je hebt een eigen woon/slaapkamer met kleine keuken. Je kunt hier een stap richting zelfstandigheid maken maar ook nog gewoon kind zijn. Zo kun je elke dag mee-eten met de groep of al beginnen met het leren koken, samen met de leiding of op je eigen kamer. Een huiselijke setting die vaak een eerste stap is vanuit een thuis situatie of een gezinshuis. Op de groep is van 7:00 tot 23:00 begeleiding. In de nacht is er samen met het naastgelegen gezinshuis toezicht.

Locatie Schöneveld - Groep licht: Als je bereid bent verantwoordelijkheid te nemen kunnen we je helpen om te leren zelfstandig te wonen. We hebben verschillende kamers afhankelijk van je behoefte en je ontwikkeling. Deze locatie wordt ook wel een fasehuis genoemd. Er zijn 4 zit-slaapkamers op zolder, 5 gescheiden slaapkamers en woonkamers op de eerste verdieping en 5 zelfstandige wooneenheden op de begane grond. Er is een lounge waar activiteiten gedaan worden. De zorg is vooral gericht op jouw vraag. Wat wil je leren en wat heb je hierbij nodig? Op de groep is van 7:00 tot 23:00 begeleiding. In de nacht is er toezicht vanuit 2 woningen naast deze locatie waar begeleiders wonen.

Maatwerk
Er zijn ook andere woonvormen bijvoorbeeld als kamertraining in een huis met 2 andere jongeren. Of diverse flats in 1 gebouw waar 2 jongeren een eigen woon en slaapkamer hebben en de keuken en badkamer delen. Welke plek het ook wordt, we zoeken met jou naar een passend traject om je een stap vooruit te helpen.

Jongeren

Jongeren die op 1 of meerdere levensgebieden een stap willen maken naar zelfstandig wonen en leven zijn bij ons aan het juiste adres. Het kan zijn dat je de overstap maakt van een pleeggezin, een gezinshuis, een gezinsgroep of vanuit een ander gezin. Het kan ook zijn dat je gemerkt hebt dat het je nog niet lukt om zelfstandig te leven. We hebben verschillende woonvormen met verschillende culturen. Zo hebben we een locatie waar we ons richten op jongeren die veel structuur nodig hebben. Een andere woonsetting richt zich meer op gezelligheid en samen optrekken. Bijvoorbeeld met een gezellige lounge. Ook zijn er meer zelfstandigere woonvormen. Welke ook bij je past, we helpen je graag vooruit.

Jong volwassenen!

Je bent al wat ouder en merkt dat je één of meerdere gebieden vastloopt. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, studie of werk. Je hebt gemerkt dat het je nog niet lukt om zelfstandig te leven. IJsselstek biedt verschillende woonvormen varierent van volledig zelfstandig tot meer gemeenschappelijk. Vanuit deze plek kijken we direct verder naar een zelfstandige woning waar je, wellicht met nog een beetje hulp, zelfstandig kunt gaan wonen. We helpen je graag vooruit.

Onze werkwijze

De persoonlijk begeleider maakt in samenwerking met de jongere een plan waarin concrete doelen gesteld worden.  Samen met jou, jouw familie en netwerk en mentor maken we een plan om een stap vooruit te maken. We stimuleren je om zelf de regie te nemen. In het toekomstplan beschrijven we hoe we toewerken naar het gewenste perspectief op alle levensgebieden: wonen, financiën, werk en onderwijs, vrije tijd, relaties en gezondheid. Daarbij kunnen ouders, het netwerk, de mentor en hulpverlening onderdeel van zijn. Bij het maken van het plan maken we gebruik van een hulpmiddel zoals de zelfredzaamheidsmatrix (ZRJ) en werk je samen met een mentor/coach. Indien nodig schakelen we ondersteuning in van onze gedragswetenschapper.

We sluiten aan bij wat GOED gaat en zijn er om je verder te helpen. Zinvolle dagbesteding is bij IJsselstek een belangrijke pijler. Je volgt een opleiding, doet vrijwilligers werk of hebt een baan.

Persoonlijk begeleider

De persoonlijkbegeleider is je vaste contactpersoon. Met hem bespreek je de voortgang. Ook de mensen die belangrijk zijn voor jou, zoals je ouders of je mentor van school onderhouden contact met je PB'er. De PB'er is op de hoogte inzake alle hulp en activiteiten. Naast de PB'er heb je regelmatig te maken met de begeleiders op de locatie waar je woont. Met hen onderhoudt je dagelijks het contact over de praktische zaken en natuurlijk gewoon voor de gezelligheid!

Andere hulpverleners

Het kan zijn dat je specifieke hulpvragen hebt. Je kunt dan gebruik maken van hulpverleners met specialistische kennis en vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan thema's zoals budget coaching, sociale vaardigheden of vergroten van je zelfvertrouwen. Of misschien helpt het je om de verantwoordelijkheid voor de verzorging van onze (of je eigen) huisdieren  op je te nemen. Of werk je liever aan een technisch project met onze vakman. Samen met je PB'er kies je de activiteiten en hulpverlening die je wilt inzetten om jouw doelen te realiseren. We helpen je om zelf regie te nemen.

Onze huisregels

De afspraken zijn erop gericht een veilig en prettig leefklimaat voor iedereen te creëren. Per locatie kunnen er specifieke regels gelden. 

Omgaan met elkaar

 • Wat niet van jou is, hoef je niet aan te raken
 • bij lichamelijk contact geldt: Nee = nee
 • geweld is niet toegestaan, niet naar mensen, niet naar dingen
 • jouw vrijheid stopt als die van de ander in gevaar komt
 • begeleiding is er om je te helpen maar ook wel eens om je te wijzen op dingen die niet gaan volgens plan
 • de begeleiders op jouw woonlocatie zijn 1 team. Alle begeleiders hebben dezelfde zeggenschap 

De kamer en het huis

 • Je houdt je kamer schoon. Vraag hulp, als het je niet lukt
 • Deel je faciliteiten? Houd die dan met elkaar schoon en netjes
 • Als de begeleiding op je kamer wil komen, dan kunnen zij dat. Ze kondigen dit aan door aan te kloppen en te melden dat ze binnenkomen
 • Kaarsen of ander brandende zaken zijn niet toegestaan op je kamer
 • Als je een sleutel verliest meld dit dan direct. Nieuwe sleutels kosten 25 euro
 • Andere jongeren komen niet zonder toestemming van jou en begeleiding op jouw kamer
 • Geluid (zoals muziek, tv, praten) is niet buiten je kamer hoorbaar
 • Om 22:00 uur is het stil in huis
 • Na gebruik van de gezamenlijke voorzieningen (keuken/badkamer) laat je deze schoon en netjes achter
 • Eigen speakers / muziek installatie zijn niet toegestaan
 • Was haal je zo direct na het programma uit de wasmachine/droger
 • Vaatwasser haal je direct leeg na gebruik
 • Wapens en gereedschappen zijn niet toegestaan op locaties van IJsselstek. Gereedschap is in beheer van de begeleiding.

Daginvulling

 • Je hebt een zinvolle daginvulling. Dat kan school, werk, vrijwilligerswerk, dagbehandeling of dagbesteding zijn. 
 • Heb je geen daginvulling of raak je dat kwijt, dan zorg je ervoor dat je dat weer krijgt. Je begeleider kan je daarbij helpen.

Visite en logeren

 • Visite (ook van medebewoners) is alleen toegestaan als dit vooraf met de begeleiding op je locatie is besproken en goedgekeurd. 
 • De dagen waarop visite is toegestaan, verschillen per locatie. Is dit niet bekend dan geldt: Maximaal 2 dagen per week en maximaal 2 personen per keer
 • Jij bent als bewoner van IJsselstek verantwoordelijk voor je bezoek. Je bezoek loopt dus niet alleen door het huis
 • Je bezoek is niet in huis als jij er niet bent

Roken, alcohol en drugs

 • Roken en drugs zijn verboden op alle locaties van IJsselstek 
 • Roken mag alleen op de daarvoor bestemde plaatsen. Die verschillen per locatie
 • Drugs die aangetroffen zijn worden in beslag genomen en vernietigd of ingeleverd bij de betreffende authoriteit
 • Alcohol is binnen IJsselstek alleen toegestaan als je boven de 18 jaar bent en niet woont op een jeugdlocatie
 • Dronkenschap is niet toegestaan. Je blijft aanspreekbaar voor anderen

Belangrijke telefoonnummers:

 • Brandweer / Ambulance / Politie:  112
 • Huisartsenpost: 0314-329 888
 • 24 uurs bereikbaarheid: 085-1305 112
 • Vertrouwenspersoon jeugd < 18 jaar: Aylin Bayram: 06 53 88 65 37
 • Vertrouwenspersoon jongeren >18 jaar: Martine Lenting: 06 10 87 43 49

Vragen over huisregels? Vraag het je begeleider. 

Op dit moment hebben we een open vacature voor een SPM2 en SPM3.  Deze vacatures sluiten op 27-12-2020.  We zijn echter altijd op zoek naar betrokken professionals. Schroom dus niet om je CV aan ons te sturen. We nemen altijd even contact met je op om je te laten weten welke mogelijkheden we zien.

IJsselstek is een kleine zorgaanbieder met verschillende kleinschalige woonvoorzieningen. Zo zijn er locaties voor groepswonen Jeugd, beschermd wonen, beschut wonen en bieden we ambulante begeleiding. Kenmerkend is dat IJsselstek maatwerk biedt. IJsselstek is ontstaan vanuit de behoefte van gezinshuizen en groepen, die een vervolg plek zoeken voor jongeren. Wij richten ons op jongeren en jongvolwassenen, die een stap willen zetten in zelfstandig wonen en leven. Een stap vooruit. 

IJsselstek is plat georganiseerd. Begeleiders zijn georganiseerd in een team dat verantwoordelijk is voor een of meerdere locaties waar jongeren begeleid wonen. De teams hebben een teamleider die zelf ook betrokken is bij de jongeren als eindverantwoordelijke. De teams worden ondersteund door experts en ondersteunende diensten en staan onder leiding van de directie. 

IJsselstek biedt twee mogelijkheden voor een overkomst aan: De ZP overeenkomst en een regulier dienstverband. Voor het reguliere dienstverband handteren we de CAO Sociaal werk. Zie https://www.sociaalwerk-werkt.nl/ voor de volledige CAO, functieboek en salarisschalen. De ZP overeenkomst wordt uitgevoerd door Aias in Lochem. Je hebt met hen een overeenkomst en krijgt een opdracht van ons. De ZP overeenkomst geeft je veel vrijheid om je werk vorm te geven. Daarbij regel je zelf alle secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, ww verzekering, AOV en andere zaken.

Reageren of meer info: Stuur een mail naar werk@ijsselstek.nl
Je mail wordt dan doorgestuurd naar de 3 teamleiders.

Teamleider zorg / Leidingevende 2

Op dit moment is er geen vacature voor deze functie.

Je geeft leiding aan twee teams en bent daarmee verantwoordelijke voor ongeveer 30 jongeren en geeft leiding aan zo'n 15 medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de in- door- en uitstroom van deze jongeren. Je bent het aanspreekpunt voor het team, stelt de hulpverleningsplannen vast, bent betrokken bij de MDO's en bent onderdeel van het expertise team. Je hebt minimaal een HBO opleiding, bent SKJ geregistreerd en hebt minimaal 5 jaar ervaring.
minimaal 24 uur, salarisschaal 10.

Je zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de jongeren. Je stelt een zorgplan op en vertaalt de gestelde doelen naar subdoelen die met de jongere worden afgestemd op het gebied van zelfredzaamheid en persoonlijke groei. Je bent de vaste begeleider van de jongere en diens omgeving (ouders, werk, school, gemeente). Je bent samen met de jongere verantwoordelijk voor de voortgang van de hulpverlening. Hierin werk je samen met een gedragswetenschapper en andere experts. Je werkt samen met andere (woon) begeleiders om de begeleiding zo optimaal mogelijk in te richten. Je evalueert regelmatig de voortgang en schrijft hiervan een rapport. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring en een afgeronde HBO SW opleiding (of andere gelijkwaardige opleiding).
Minimaal 24 uur, salarisschaal 8.

De PB-er zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de jongeren. Je stelt een plan van aanpak op en vertaalt de gestelde doelen naar subdoelen die met de jongere worden afgestemd op het gebied van zelfredzaamheid en persoonlijke groei. Je bent de vaste begeleider van de jongere en diens omgeving (ouders, werk, school, gemeente). Je bent samen met de jongere verantwoordelijk voor de voortgang van de hulpverlening. Hierin werk je samen met een gedragswetenschapper en andere experts. Je werkt samen met de woonbegeleider om de begeleiding zo optimaal mogelijk in te richten. Je evalueert regelmatig de voortgang en schrijft hiervan een rapport.

Ten behoeve van de voortgang van de ontwikkeling van de jongere zorgt je voor periodieke verslaglegging, waarbij het observatieverslag en collegiaal overleg met de WB en experts wordt meegenomen. Verslagen worden besproken met jongere en na goedkeuring ook met ouders / voogd. Je zorgt daarnaast voor inhoudelijke verantwoording richting de opdrachtverstrekker, op momenten dat dit noodzakelijk is. Je geeft daarin een advies m.b.t. de voortgang of afsluiting van de hulpverlening en beschikking.

In de praktijk kan je functie bestaan uit:

 • maken van het hulpverleningsplan inclusief doelen en begeleidingsplan
 • begeleiding / contact met de jongere
 • evaluatieve besprekingen met jongere
 • begeleiden naar instanties / school / dagbesteding
 • plegen van interventies
 • overleg met de woonbegeleiders inzake de hulp op ADL taken
 • overleg met ouders omtrent de voortgang
 • overleg en afstemming met gemeente / opdrachtgever
 • overleg met gedragswetenschapper / psycholoog

Profiel Persoonlijk begeleider:

 • HBO opleiding, of MBO4 met minimaal 3 jaar relevante ervaring en aanvullende scholing.
 • open houding naar jongeren en hun leefomgeving
 • luisterend oor
 • oplossende werkhouding
 • praktische insteek
 • flexibel in werktijden
 • sterk in rapporteren

Sociaal pedagogisch medewerker 3 (Begeleider en eerst verantwoordelijke)

Op dit moment zijn er twee vacatures voor deze functie. Het betreft de jeugdlocaties (Wehl, Schöneveld en de Maalderij).

Wat kom je doen?

De Sociaal Pedagogisch Werker 3 zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de jongeren. Je stelt een zorgplan op en vertaalt de gestelde doelen in subdoelen die met de jongere worden afgestemd op het gebied van zelfredzaamheid en persoonlijke groei. Je bent de vaste begeleider van de jongere en diens omgeving (ouders, werk, school, gemeente). Je bent samen met de jongere verantwoordelijk voor de voortgang van de hulpverlening. Hierin werk je samen met een gedragswetenschapper en andere experts. Je werkt samen met de andere begeleiders om de begeleiding zo optimaal mogelijk in te richten. Je evalueert regelmatig de voortgang en schrijft hiervan een rapport.

Ten behoeve van de voortgang van de ontwikkeling van de jongere zorgt je voor periodieke verslaglegging, waarbij het observatieverslag en collegiaal overleg met de WB en experts wordt meegenomen. Verslagen worden besproken met jongere en na goedkeuring ook met ouders / voogd. Je zorgt daarnaast voor inhoudelijke verantwoording richting de opdrachtverstrekker, op momenten dat dit noodzakelijk is. Je geeft daarin een advies m.b.t. de voortgang of afsluiting van de hulpverlening en beschikking.

Dit doe je voor jongeren die zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden, door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde begeleiding. Doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. Ook geef je leiding aan medewerkers op groep of in je team.

Je verstrekt informatie over voorzieningen, faciliteiten en instanties. Je biedt hulp bij acute situaties. Ook ondersteun je betrokkenen (bijv. uit gezin). 

 • maken van het hulpverleningsplan inclusief doelen en begeleidingsplan
 • begeleiding en helpen van jongere
 • evaluatieve besprekingen met jongere, ouders en betrokkenen
 • begeleiden naar instanties / school / dagbesteding
 • plegen van interventies
 • overleg met collega begeleiders bijvoorbeeld inzake de hulp op ADL taken
 • overleg met ouders omtrent de voortgang
 • overleg en afstemming met gemeente / opdrachtgever
 • overleg met gedragswetenschapper / psycholoog

Wat zijn je resultaten?

 • Jongeren hebben een duidelijk zorgplan waarin doelen helder zijn beschreven 
 • Jongere ontwikkelen zich positief
 • jongeren worden zelfstandiger
 • jongeren hebben een zinvolle dagbesteding
 • Incidenten worden voorkomen
 • Jongeren zijn positief over de hulp die ze krijgen
 • Jongeren kunnen doorstromen naar lichtere vormen van zorg/begeleiding

Samenwerken

Je werkt veel samen met plaatsers, de teamleider zorg, collega’s, consulenten van de  gemeenten, (gezins)voogden, contactpersonen vanuit andere zorgorganisaties, ouders, bewindvoerders en contacten vanuit scholen en politie. Samenwerken zit dus in je aard!

Wie ben jij?

Je hebt passie voor jeugd en jongeren en weet als geen ander wat nodig is om hen maximale kansen te bieden voor hun toekomst. Je staat bekend als motivator en verbinder. Je houdt ervan om praktisch aan de slag te gaan maar weet daarbij het grotere doel voor ogen te houden. Je werkt transparant en kan tegen een stootje.

Wat is jouw profiel?

Je hebt affiniteit met de jongeren, de zorg en de mensen die de zorg mogelijk maken. Je hebt oog voor een gezonde bedrijfsvoering. Je hebt een HBO+ werk- en denkniveau en managen zit in je bloed. Jouw specialismen liggen op het gebied van:

 • ontwikkeling van jeugd en jongeren
 • de sociale kaart van de Achterhoek
 • (woon) begeleiding van jongeren
 • samenwerken om tot resultaat te komen
 • praktische zaken zijn voor jou eenvoudig. Denk aan het regelen van administratie, huishouden, werk en school
 • open houding naar jongeren en hun leefomgeving
 • luisterend oor
 • oplossende werkhouding
 • praktische insteek
 • flexibel in werktijden
 • sterk in rapporteren
 • Je hebt een relevante HBO opleiding
 • Je bent SKJ geregistreerd of bereid dit te worden

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende werkplek in een leuk team waarin je het verschil kunt maken in het leven van jongeren. Je kunt bij IJsselstek kiezen voor een baan in loondienst waarbij we de CAO Sociaal werk hanteren. Deze functie is in de CAO Sociaal werk ingedeeld in schaal 8. Je kunt ook kiezen voor een ZP (zelfstandig professional) overeenkomst. Hiervoor is Aias in Lochem onze partner.

Sociaal pedagogisch medewerker 2 / Begeleider

Op dit moment zijn er twee vacatures voor deze functie. Het betreft de jeugdlocaties (Wehl, Schöneveld en de Maalderij).

Wat kom je doen?

De Sociaal Pedagogisch Werker 2 zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de jongeren. Je ondersteunt in het maken van een zorgplan dat met de jongere wordt afgestemd op het gebied van zelfredzaamheid en persoonlijke groei. Je bent begeleider van de jongere in een betrokken team van begeleiders. Je werkt samen met de jongere aan de voortgang van de hulpverlening. Hierin werk je samen met de SPW3, een gedragswetenschapper en andere experts. Je werkt samen met de andere begeleiders om de begeleiding zo optimaal mogelijk in te richten. Je rapporteert je werkzaamheden dagelijks.

Dit doe je voor jongeren die zich in hun (primaire) leefomgeving niet staande kunnen houden, door middel van planmatige, doelgerichte en methodisch onderbouwde begeleiding. Doel is cliënten zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij. 

 • helpen bij het samenstellen van hulpverleningsplan inclusief doelen en begeleidingsplan
 • begeleiden en helpen van jongere
 • activiteiten organiseren en uitvoeren
 • plannen en organiseren
 • begeleiden naar instanties / school / dagbesteding
 • plegen van interventies
 • overleg met collega begeleiders bijvoorbeeld inzake de hulp op ADL taken

Wat zijn je resultaten?

 • Jongere ontwikkelen zich positief
 • jongeren worden zelfstandiger
 • jongeren hebben een zinvolle dagbesteding
 • Incidenten worden voorkomen
 • Jongeren zijn positief over de hulp die ze krijgen
 • Jongeren kunnen doorstromen naar lichtere vormen van zorg/begeleiding

Samenwerken

Je werkt veel samen met de SPW3 die het eerste aanspreekpunt voor de jongere is, de teamleider zorg, collega’s, contactpersonen vanuit andere zorgorganisaties, ouders, bewindvoerders en contacten vanuit scholen en politie. Samenwerken zit dus in je aard!

Wie ben jij?

Je hebt passie voor jeugd en jongeren en weet als geen ander wat nodig is om hen maximale kansen te bieden voor hun toekomst. Je staat bekend als motivator en verbinder. Je houdt ervan om praktisch aan de slag te gaan maar weet daarbij het grotere doel voor ogen te houden. Je werkt transparant en kan tegen een stootje.

Wat is jouw profiel?

Je hebt affiniteit met de jongeren, de zorg en de mensen die de zorg mogelijk maken. Je houdt ervan om zaken goed te regelen. Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau. Jouw specialismen liggen op het gebied van:

 • ontwikkeling van jeugd en jongeren
 • de sociale kaart van de Achterhoek
 • (woon) begeleiding van jongeren
 • samenwerken om tot resultaat te komen
 • praktische zaken zijn voor jou eenvoudig. Denk aan het regelen van administratie, huishouden, werk en school
 • open houding naar jongeren en hun leefomgeving
 • luisterend oor
 • oplossende werkhouding
 • praktische insteek
 • flexibel in werktijden
 • sterk in rapporteren

Je hebt een relevante MBO opleiding afgerond en minimaal 3 jaar ervaring.

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende werkplek in een leuk team waarin je het verschil kunt maken in het leven van jongeren. Je kunt bij IJsselstek kiezen voor een baan in loondienst waarbij we de CAO Sociaal werk hanteren. Deze functie is in de CAO Sociaal werk ingedeeld in schaal 6. Je kunt ook kiezen voor een ZP (zelfstandig professional) overeenkomst. Hiervoor is Aias in Lochem onze partner.

Sociaal pedagogisch medewerker 1 / Assistent begeleider

Op dit moment is er geen vacature voor deze functie.

Je ondersteunt de SPM2 en 3 op de woonvoorziening. Je bent dagelijks aanwezig op de locatie. Hierin wordt gewerkt in diensten van meestal 8 uur tussen 7:00-23:00 uur. Op sommige locaties zijn er ook slaap / waak diensten. Tijdens deze uren besteedt je aandacht aan alle jongeren en hun bezigheden. Je bent er voor hulp bij de dagelijkse taken, een praatje, een kopje koffie, een spel of bij voorbeeld hulp bij huiswerk. Je draagt bij aan een goede sfeer in het huis. De teams staan onder leiding van de teamleider.
Minimaal 24 uur, salarisschaal 4.

De Assistent woonbegeleider assisteert de PB-er en WB-er bij allerhande zaken. Het gaat dan vaak om maatwerk. Bij voorbeeld jongeren die ondersteuning nodig hebben bij het opstarten van de dag, koken, bezoeken bij ouders of het kopen van kleding. Het gaat dan vaak om activiteiten die te veel vragen van de woonbegeleider omdat dit een te groot beroep zou doen op de woonbegeleider.

De WB doet aan verslaglegging van de individuele contacten en groepsdynamiek via een observatie- en overdracht-verslag.

 

In de praktijk kan je functie bestaan uit:

 • Jongeren helpen met:
  • boodschappen doen
  • helpen bij het opruimen van de kamer / keuken
  • kopen van kleding of andere zaken
  • helpen bij het wakker worden en opstarten van de dag
  • helpen met het uitvoeren van andere taken zoals huiswerk (vooral motivatie gericht)
 • helpen met het verwezenlijken van doelen van IJsselstek bij de woonlocaties

Profiel assistent woonbegeleider:

 • Ervaring met jongeren
 • open houding naar jongeren en hun leefomgeving
 • luisterend oor
 • oplossende werkhouding
 • praktische insteek
 • flexibel in werktijden

Administratief medewerker 2

Op dit moment is er geen vacature voor deze functie.

Wat kom je doen?

Als administratief medewerker lever je een belangrijke bijdrage aan de financiële sturing van IJsselstek. Je hebt een afwisselend takenpakket. Je bent o.a. verantwoordelijk voor de verwerking van financiële gegevens (zorgdeclaraties, facturen en memoriaalboekingen). Je stelt de facturen betaalbaar, controleert betalingen aan crediteuren en je draagt zorg voor een effectief debiteurenbeheer.

Daarnaast maak je periodieke financiële rapportages, verstrek je financiële administratie aan het management en verzamel je bijvoorbeeld gegevens voor het opstellen van de begroting en/of de jaarrekening. Tevens ben je verantwoordelijk voor de zorg en personeelsadministratie. 

Wie ben jij?

Je bent gestructureerd en nauwkeurig. Je houdt ervan om de puntjes op de i te zetten. Je brengt structuur in je werk en houdt ervan verbeteringen door te voeren. Je kunt vragen bespreekbaar maken en toont initiatief bijvoorbeeld met verbeter voorstellen.

Wat is jouw profiel?

 • Je hebt minimaal een afgeronde mbo-opleiding niveau 4 in een financiële richting
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en ervaring in een zorgomgeving
 • Je hebt kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de (administratieve) organisatie
 • Je hebt kennis van relevante financiële applicaties en affiniteit met ICT en automatisering / vernieuwing van ICT oplossingen
 • Je bent proactief, oplossings- en resultaatgericht, klantgericht, flexibel en een echte teamspeler
 • Jaarlijks een nieuwe VOG

Wat bieden wij jou?

Een uitdagende werkplek in een leuk team waarin je het verschil kunt maken in het leven van jongeren. Je kunt bij IJsselstek kiezen voor een baan in loondienst waarbij we de CAO Sociaal werk hanteren. Deze functie is in de CAO Sociaal werk ingedeeld in schaal 6. Je kunt ook kiezen voor een ZP (zelfstandig professional) overeenkomst. Hiervoor is Aias in Lochem onze partner.

 • Een jaarcontract voor minimaal 24 tot maximaal 32 uur met uitzicht op een vast contract.
 • Salaris en voorwaarden conform de CAO sociaal werk schaal 5 (administratief medewerker 2)
 • Telefoon en laptop
 • Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
 • Zelfstandige functie bij een moderne organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng
 • Fijne en moderne werkplek in een schitterend pand nabij het centrum van Doetinchem
 • De leukste collega’s die je kunt wensen