Nieuws: IJsselstek wordt onderdeel Entrea Lindenhout

Arnhem, 22 februari 2022

IJsselstek wordt onderdeel Entrea Lindenhout

Het Achterhoekse IJsselstek heeft onderdak gevonden bij de Gelderse jeugdhulporganisatie entrea lindenhout. IJsselstek is een zorgorganisatie gericht op jongeren vanaf 15 jaar en jongvolwassenen. IJsselstek biedt gezinshuiszorg en kleinschalig wonen in Doetinchem en omgeving, voor jonge mensen die niet meer thuis (of in een pleeggezin) kunnen wonen en begeleiding nodig hebben in een stap richting zelfstandig wonen en leven. De jongeren kunnen na de overname blijven wonen waar ze nu zijn.

Annemarie Profittlich, bestuurder Entrea Lindenhout: “Wij bieden kinderen en gezinnen gespecialiseerde jeugdhulp, vooral bij hen thuis. We hadden tot nu toe dit kleinschalige wonen voor deze complexe doelgroep niet. We werken in de Achterhoek al lange tijd samen met IJsselstek en kennen elkaar goed. Toen de eigenaar ons liet weten dat hij IJsselstek wilde gaan overdragen, vonden we het een mooi idee om deze zorgvorm toe te voegen aan wat wij jongeren al bieden. Het is fijn dat we de jongeren in Doetinchem zo continuïteit kunnen geven, op de plek waar ze wonen en met de hulpverleners die ze kennen. Ook is het voor de jongeren fijn dat als ze aanvullende hulp nodig hebben van entrea lindenhout, dat drempelloos kan.”

IJsselstek heeft 120 woonplekken op 20 locaties in en rondom Doetinchem. De 60 medewerkers van IJsselstek blijven in dienst en kunnen hun werk voortzetten als gewoonlijk. Mogelijke plannen voor de toekomst gaan pas vanaf komend jaar, samen gemaakt worden.

Over entrea lindenhout

Als het opgroeien en opvoeden te ingewikkeld wordt en kinderen niet goed tot ontwikkeling komen, is er gespecialiseerde jeugdhulp. De ruim 800 jeugdhulpverleners van entrea lindenhout geven deze vorm van zorg aan kinderen, jongeren en hun gezinnen in heel Gelderland. We verlenen hulp thuis, op school of in de buurt. Dichtbij. Hulp die zo kort mogelijk duurt, maar ook zo lang als voor kind of gezin nodig is. En altijd samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn.
Kinderen horen thuis, en als dat niet kan, dan zo thuis mogelijk. Daarom verlenen we onze zorg door de kinderen en hun gezin thuis te begeleiden, eventueel met aanvullende therapie. Soms ook door kinderen op te vangen in part time hulp- en zorgvormen zoals naschoolse zorg, logeerhuis of deeltijdpleegzorg. Als ook dat niet voldoende is, is er zorg op full time basis, zoals in een pleeggezin, gezinshuis, kamertraining en begeleid wonen. Ook daar blijven we zo dicht mogelijk bij hun eigen thuis. Ieder jaar bieden we zorg en hulp aan meer dan 4.000 kinderen en gezinnen.