Missie en visie

Visie:

Jongeren die hulp nodig hebben bij de stap naar zelfstandig wonen en leven hebben baat bij een plek in een kleinschalige woonvoorziening waar ze zich thuis voelen en begeleiding krijgen. In onze kleinschalige locaties streven we ernaar om jongeren door middel van ‘het gewone leven’ groei en ontwikkeling mee te geven en het gevoel erbij te mogen horen. De visie is te omvatten in:

 • We richten ons op jongeren die niet meer thuis (of in een pleeggezin/gezinshuis) kunnen wonen omdat ze veel begeleiding nodig hebben en toe zijn aan een stap richting zelfstandig wonen en leven
 • De jongere heeft baat bij een herkenbaar / klein team van begeleiding. woon- en persoonlijkbegeleider vormen de kern van het team om de jongere
 • Herstel en groei wordt ondersteunt door het ‘gewone leven’. Ondanks beperkingen richten we ons dan ook op dit gewone leven
 • Perspectief op de woonplek, school en werk helpt om doelgericht te werken. We richten ons dan ook op zo weinig mogelijk wisselingen van woonplek, baan en opleiding.
 • Naast kwalificatie (school) groei door middel van sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonsvorming, met emancipatie en participatie als doelstelling
 • Een positief huisklimaat is een werkzaam element
 • Een positief werkklimaat voor begeleiders, ouders en overige hulpverlening helpt om een zo goed mogelijke zorg te bieden

Onze missie is dan ook:

We helpen jongeren een stap vooruit. Dit doen we door jongeren een veilige en stabiele plek te geven om op te groeien en zich te ontwikkelen tot gezonde, stabiele volwassenen die, binnen hun mogelijkheden, verantwoorde keuzes maken.

Wij halen het beste uit jongeren en haken niet af als het moeilijk wordt. Met onze aanpak weten we jongeren zover te krijgen dat ze zich gaan inzetten voor een positieve toekomst. Dat doen we zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Wij bereiken dat jonge mensen zich positief gaan ontwikkelen, goede keuzes leren maken en meedoen in de samenleving, gesteund door hun eigen netwerk.

Dit doen we door:

 • een breed scala van verschillende woonplekken te bieden zodat de jongere keus heeft en de woonplek zoveel mogelijk aansluit en we een prettig leefklimaat kunnen bieden
 • te investeren in de opvoeding, behoeften en mogelijkheden
 • aanwezige begeleiders te zijn, er is iemand waarmee een klik is en om op terug te vallen
 • de zorg zolang aan te bieden als nodig en zo kort als kan
 • we een open houding hebben in het contact
 • we focussen op kansen terwijl we de problemen zoveel mogelijk beheersen
 • werken aan een zinvolle dagbesteding
 • Maatwerk bieden. Geen standaarden of protocollen, maar gericht op de persoon met zijn persoonlijke wensen het samen te doen waarbij de jongere zoveel mogelijk de regie heeft

Onze kernwaarden zijn:

Veilig & Vertrouwd

We bieden een schone en veilige leefomgeving waar een gemoedelijke sfeer heerst en mensen zich welkom en thuis voelen. We komen afspraken na. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Op maat

We leveren zorg op maat. Onze woonlocaties zijn kleinschalig en hebben elk een eigen identiteit. We zoeken naar een plek die bij de jongere past. Door de kleinschaligheid kunnen de jongeren met elkaar en de begeleiding het het klimaat maken, en voelen ze zich gezien en thuis.

Eerlijkheid

We denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, maar zijn hierbij wel eerlijk over wat haalbaar is en wat niet. We zijn transparant in wat we doen. Naar de jongeren en naar de organisatie.

Aansluiten

we sluiten aan bij de mogelijkheden en dromen die de jongere heeft. We stimuleren ze hun dromen en doelen na te jagen. we gaan daarbij uit van hun eigen kracht en helpen om die te versterken. Ondersteunen waar kan, overnemen alleen waar dat moet.

Samen

We zijn nieuwsgierig naar de jongere en zijn omgeving. We delen ervaringen en hebben een open houding naar iedereen die een rol speelt in de zorg voor de jongere. We werken samen met collega’s en externe hulpverleners om een zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden.

Professioneel, Praktisch en autonoom

De medewerkers zorgen ervoor dat ze voldoende kennis en vaardigheden hebben en gebruiken deze ook. Ze kennen de organisatie en nemen de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun werk.